top of page
Anchor 1
הרצאות וסדנאות

השפעת העישון על התא המשפחתי

ההרצאה מיועדת לאנשים החשופים לעישון ומתמקדת בהשפעות העישון על סביבת המגורים והמשפחה. מתאימה במיוחד להורים לילדים ולאנשים הנמצאים לקראת הקמת משפחה. בהרצאה יוצגו ההשפעות הביו-כימיות של העישון על ילדים צעירים ויוצגו אפשרויות שונות לגמילה מעישון. ההרצאה מתאימה למקומות עבודה, מרכזי ייעוץ וטיפות חלב, מרכזים קהילתיים, מרכזי צעירים, רשויות מקומיות ועוד. 

"ארגון נקי מטבק" - למי זה טוב?

מה הקשר בין מקום העבודה ובין עישון? האם למנהלי הארגון אחריות על הרגלי העישון של העובדים? ההרצאה מיועדת למובילי ארגונים, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש וכו' ומתמקדת ביתרונות הארגוניים שביצירת ארגון 'נקי מטבק' ובהפחתת העישון בזמן העבודה. בהרצאה יוצגו פתרונות שונים מהארץ ומהעולם למעבר לארגון מקדם בריאות וליצירת סביבה ארגונית ללא-עישון. מתאימה למקומות עבודה, חברות וארגונים קטנים וגדולים המעוניינים לעמוד בחזית החדשנות העולמית, לקראת יצירת "ארגון מקדם בריאות".

bottom of page