top of page
מה זה קידום בריאות?

קידום בריאות (health promotion) היא תחום עשיה ומחקר אקדמי המהווה חלק מדיסציפלינת בריאות הציבור. עקרונות התחום נוסחו לראשונה בכנס של איגוד הבריאות העולמי באוטווה, קנדה בנובמבר 1986.

מטרתם של תהליכי קידום בריאות היא בהובלת שינוי באורח החיים שהופך את הבחירה בהתנהלות בריאה יותר גם לבחירה הקלה יותר. קידום בריאות הינו תחום "דבק", המחבר את כל תחומי הידע ואנשי המקצוע בצורה מתאימה לצרכי הפרט והארגון.

חשוב להדגיש כי בריאות אינה רק היעדר חולי, כי אם משאב אישי, ארגוני וקהילתי. לפי תפיסה זו, בריאות הינה הכרחית למימוש עצמי מלא, והיעדרה משפיע על כל היבטי החיים. 

תוכניות קידום בריאות מופעלות ברמה המערכתית - על-ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומוסדות בריאות - ומופעלות גם ברמה הארגונית, הקבוצתית והפרטנית. תוכניות אלו פועלות לייצר שילוב בין הנגשה ושינוי סביבתי וארגוני, ובין שיפור מיומנויות ברמת הפרט. זאת, מתוך הבנה ששינוי משמעותי מתאפשר רק כאשר המערכות שבהן אנו חיים יתאימו את עצמן לצרכינו, ובמקביל כאשר הפרט מצליח להוביל עם עצמו תהליך של שינוי ואימוץ למיומנות חדשות.

כיוון שלכל ארגון אופי וצרכים משלו, על מנת להוביל תהליכי קידום בריאות ברמה הארגונית​ יש לערוך מיפוי ייחודי לארגון ולבנות תהליך המותאם לו.

ברמה הפרטנית, כדי להבטיח תהליך משמעותי לקידום בריאות ולגמילה מעישון, נתחיל תמיד בבדיקה אודות הצרכים של הפרט ונבחן כיצד הם משתלבים בסביבה - המשפחה, סביבת המגורים, מקום העבודה וכו'. מתוך מכלול הצרכים הללו, תיבחר מטרה רצויה וישימה, ויחד נשרטט תוכנית פעולה.

הדרך לשינוי ולקידום בריאות מתחילה כאן. אשמח להצטרף לדרך שתבחרו בה ויחד נהפוך את התיאוריה למעשה. 

Anchor 1
bottom of page